wet DBA

Angst om zzp’ers in te huren door wet DBA

Het wetsvoorstel DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) houdt de gemoederen in ondernemend Nederland flink bezig. Er duiken berichten op dat bedrijven angstig zijn om zzp’ers in te huren met het oog op de wetgeving. Sommige bedrijven laten aan ‘hun’ zzp’ers weten dat zij alleen nog via een intermediair aan een opdracht kunnen komen. Er wordt van alles gedaan om een mogelijke naheffing loonbelasting en sociale premies buiten de deur te houden. De angst bestaat ook dat een zzp’er alsnog een dienstverband kan claimen. Wat is er precies veranderd?

Nu: VAR (Verklaring Arbeidsrelatie)

De Belastingdienst beoordeelt nu nog aan de hand van een inschatting van de werkzaamheden van een zzp’er onder welke VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) de werkzaamheden vallen. Is er naar het oordeel van de Belastingdienst sprake van een VAR-winst uit onderneming (VAR-wuo), dan kan de zzp’er deze aan zijn opdrachtgever tonen. De opdrachtgever hoeft dan geen naheffingsaanslagen loonbelasting en sociale premies te betalen. Mocht bij een controle blijken dat de zzp’er zijn werkzaamheden anders of in een andere relatie heeft gedaan dan vooraf aangegeven, dan ligt het risico bij hem. Naheffen bij de opdrachtgever is daarnaast lastig, blijkt uit de jurisprudentie. Dit terwijl in de ogen van de regering de opdrachtnemer én -gever verantwoordelijk zijn voor een juiste belasting- en premieafdracht. Er komt nu een nieuwe wet: DBA.

Straks: DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties)

Het wetsvoorstel DBA was volgens de regering nodig om de balans in verantwoordelijkheden van beide partijen te herstellen en de handhavingsmogelijkheden te verbeteren. Niet een verklaring van de zzp’er, maar een overeenkomst van zowel de zzp’er als de opdrachtgever moet de nodige zekerheid voor een juiste belastingtoepassing geven. De Belastingdienst heeft voor de DBA enkele modelovereenkomsten gepubliceerd die gebruikt kunnen worden. Als er volgens die modelovereenkomsten gewerkt wordt, mag je ervan uitgaan dat de Belastingdienst niet aanklopt bij de opdrachtgever.

Eerst goedkeuring Belastingdienst, dan pas aan de slag

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat een incidentele afwijking van de overeenkomst niet direct leidt tot het vervallen van die zekerheid. De crux zit hem er echter in dat werkzaamheden dynamisch van aard kunnen zijn. Wanneer er wijzigingen in de werkzaamheden optreden, dan moet hiervoor een nieuwe overeenkomst worden opgesteld, die weer moet worden beoordeeld door de Belastingdienst. Zonder die uitkomst zal een opdracht niet beginnen, wat een onwenselijke situatie is. Tenminste, als we de geluiden van het bedrijfsleven mogen geloven.

Uitvoerbaarheid

Het ziet er niet naar uit dat de Belastingdienst het bedrijfsleven tegemoet kan komen door de beoordeling direct beoordeeld te retourneren. Op deze manier kunnen werkzaamheden (te lang) onuitgevoerd blijven. Dit is een praktische kant die niet echt naar voren komt in de parlementaire stukken. Hoe zal de uitvoerbaarheid zijn, aangezien Nederland volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2015 806.000 zelfstandigen zonder personeel telde?

Fiscaal consult

Ben je zzp’er of maak je van de diensten van zzp’ers gebruik en wil je ons als sparringpartner inzetten of een fiscaal consult aanvragen? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

pensioenvoorziening, pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer: kan dit straks nog wel?

Steeds meer ondernemers stellen vragen over hun pensioenvoorziening in eigen beheer. Is er nog wat over van hun voorziening, wanneer zij na jarenlang hard werken met pensioen gaan? Is het ondertussen niet uitgegeven aan investeringen in het bedrijf of aan privézaken? Of is het bedrijf in de toekomst ook niet meer in staat om de voorziening uit te laten keren? De belangrijkste vraag is of de pensioenvoorziening bij de start van de uitkeringen nog wel voldoende gedekt is door het eigen vermogen. Als dit niet het geval is, is dit een groot probleem voor de ondernemer zelf en uiteindelijk ook voor de Nederlandse schatkist. Waarom? Lees verder!

Probleem voor de ondernemer en Belastingdienst

Als je als ondernemer pensioen in eigen vermogen opbouwt, doe je dat ten laste van de winst. Je betaalt dus jaarlijks een lager bedrag aan winstbelasting. Het geld is bedoeld voor je pensioen; de uitkering is belast. Dit potje wordt uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat. Echter, als het potje leeg is doordat de ondernemer het geld al heeft uitgegeven, kan hij geen pensioenuitkeringen aan zichzelf doen en vangt de Belastingdienst in de praktijk vaak ook bot.

Regelgeving is in beweging

Omdat er vaak niets meer over is van de pensioenvoorziening in eigen beheer, is de regelgeving in beweging. De staatssecretaris van Financiën wil het liefst helemaal af van de mogelijkheid tot opbouw van pensioen in eigen beheer (Kamerbrief 17 december 2015). Misschien komt er een nieuwe regeling, zodat ondernemers in 2017 hun pensioen in eigen beheer eenmalig kunnen afkopen. Zij betalen dan (met een voordelige regeling) alsnog de winstbelasting. Ook kan het zo worden geregeld dat het pensioen in eigen beheer wordt doorgeschoven naar een oudedagssparen variant. De Tweede Kamer moet nog vóór 19 februari 2016 een keuze maken tussen deze twee mogelijkheden.

Afkoopregeling

Als de nieuwe regeling doorgaat en de dga (directeur-grootaandeelhouder) en diens (eventuele) partner niet kiezen voor de afkoopmogelijkheid, dan blijven de bestaande pensioenregelingen gewoon in stand onder de huidige wetgeving. En kan er over nieuwe dienstjaren geen pensioen meer in eigen beheer worden opgebouwd. De dga zou dus over nieuwe dienstjaren alleen pensioen kunnen opbouwen bij een professionele aanbieder, zoals een ‘gewone’ werknemer zonder eigen bv.

Afkoopmogelijkheid niet voor iedereen

De geboden fiscaalvriendelijke afkoopmogelijkheid is alleen voorbehouden aan bv’s met een goede financiële positie en bv’s die over voldoende liquide middelen (kunnen) beschikken. Dit is dan ook één van de knelpunten bij de afkoopvariant.

Fiscaal consult?

Heb je ook een bv met een pensioen of stamrecht en wil je ons als sparringpartner inzetten of een fiscaal consult aanvragen? Schroom dan niet en neem contact met ons op.