Het grijze gebied van de zzp’er: ondernemer of werknemer?

Als zzp’er heb je klanten, je regelt je eigen zaken en je hebt geen baas. Toch kan het voorkomen dat de fiscus jouw ondernemerschap ter discussie stelt en je als werknemer kwalificeert. Dit komt doordat de zzp’er nergens letterlijk in de belastingwetten voorkomt en hij of zij zich dus in een grijs gebied bevindt. Lees verder of neem contact op met Fiscalisten Coöperatie als je hier meer over wilt weten.

Ondernemer of werknemer?

Je bent volgens de wet ondernemer als er sprake is van zelfstandigheid bij de inrichting van je werkzaamheden en bij de uitvoering hiervan. Het is van belang dat:

 • de werkzaamheden voor eigen risico worden verricht,
 • je als ondernemer winst beoogt en deze winst redelijkerwijs ook te verwachten is,
 • je als ondernemer streeft naar meerdere opdrachtgevers om je onafhankelijkheid te waarborgen.

Een werknemer is daarentegen iemand die in dienstbetrekking werkzaam is. Volgens de wet is er sprake van een dienstbetrekking als:

 • de werknemer loon ontvangt als vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden,
 • de werknemer verplicht is om die werkzaamheden persoonlijk te verrichten,
 • de werkgever een gezagsverhouding heeft ten opzichte van de werknemer.

Over de eerste twee voorwaarden is relatief weinig onenigheid met de Belastingdienst. Over de derde voorwaarde is doorgaans vaker discussie. Een opdrachtnemer kan namelijk al snel in een gezagsverhouding staan ten opzichte van een opdrachtgever.

Gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever

In de jurisprudentie zien we dat het voor het begrip gezagsverhouding voldoende is dat de opdrachtgever aanwijzingen kan geven. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, doet er niet toe. Ook maakt het niet uit of de aanwijzingen door de opdrachtgever zelf worden gegeven of dat de opdrachtgever dat aan een ander overlaat. Een gezagsverhouding kan blijken uit:

 • opdrachten en aanwijzingen over werktijden,
 • toezicht en controle op productie (output),
 • voorschriften over representativiteit,
 • voorschriften over omgang met klanten,
 • bedrijfskledingvoorschriften.

In sommige gevallen werkt de opdrachtnemer eerst in dienstbetrekking, en later onder overeenkomstige voorwaarden als zzp’er voor de opdrachtgever. Als het om dezelfde soort werkzaamheden gaat, kan er volgens de Belastingdienst nog steeds sprake zijn van een dienstbetrekking. Een kleine afwijking ten opzichte van de arbeidsvoorwaarden is dus niet per se voldoende om door de Belastingdienst als ondernemer gekenmerkt te worden.

Afbakening van het ondernemerschap

Een goede afbakening van het ondernemerschap is van groot belang om als zzp’er niet als werknemer aangemerkt te worden. Een VAR-verklaring is bijvoorbeeld een aanknopingspunt voor de Belastingdienst om aan te nemen dat iemand een ondernemer is. Met een VAR-verklaring toon je aan dat je minimaal drie opdrachtgevers hebt. De opdrachtgever wordt met een VAR-verklaring ‘gevrijwaard’ van loonbelastingverplichtingen en salarisadministratie. Deze verklaring biedt verder geen zekerheid, aangezien de Belastingdienst bij misbruik gemakkelijk van haar standpunt kan afwijken. Steeds moet de zzp’er kunnen aantonen dat hij of zij niet van één opdrachtgever afhankelijk is. Daarnaast wordt de VAR-verklaring in 2016 waarschijnlijk afgeschaft.

 

coöperatie oprichten, BV, VOF

Vier redenen om een coöperatie op te richten

Een coöperatie was jarenlang het vergeten kindje in de fiscale advieswereld van de BV’s, VOF’s en maatschappen. Een coöperatie is een zelfstandig rechtspersoon en belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Anders dan de BV zijn er geen aandeelhouders maar leden. De aansprakelijkheid bij schulden kan bij de leden worden beperkt of uitgesloten. Onder de naam Fiscalisten Coöperatie hebben wij de stap gezet.

Fiscalisten Coöperatie is een samenwerkingsverband van onafhankelijke fiscalisten. Eva Meex, Ivo Groenewegen en ondergetekende hebben een coöperatie opgericht vanwege de voordelen op het gebied van commercie, gedeelde kennis en aansprakelijkheid. Fiscalisten Coöperatie bedient administratie- en accountantskantoren die zelf geen fiscalist in dienst hebben. Wat is een coöperatie precies, wie zijn de fiscalisten en waarom hebben wij voor dit samenwerkingsverband gekozen? Lees verder om hierachter te komen.

Wat is een Coöperatie?

Bij een coöperatie zijn de leden zelfstandig ondernemer via een eenmanszaak of een BV. De fiscale kwalificatie van de leden (eenmanszaak) kan lastig zijn. De leden kunnen door de Belastingdienst namelijk als zelfstandig ondernemer of als werknemer worden aangemerkt. Dit hangt af van meerdere factoren, zoals: de statuten, het inkomen van de leden en de mate van afhankelijkheid.

Om startende coöperaties en de leden de weg te wijzen in dit grijze gebied, heeft Fiscalisten Coöperatie samen met Coöperatie Expert een stroomschema ontwikkeld. Neem gerust contact met ons op wanneer je hier meer over wilt weten.

Wie is Fiscalisten Coöperatie?

Fiscalisten Coöperatie is een groep ondernemende en zelfstandige fiscalisten. De fiscalisten zoeken graag de samenwerking op door met elkaar te sparren, elkaar om advies te vragen en elkaar inzicht te geven. Stuk voor stuk hebben zij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs afgerond en circa tien jaar werkervaring bij grote belastingadvieskantoren opgedaan. Binnen de algemene fiscale adviespraktijk heeft elke fiscalist een eigen specialisme: btw, loonbelasting, internationale zaken, erfbelasting, etc. Fiscalisten Coöperatie heeft geen secretariaat en assistenten in dienst, hierdoor kunnen opdrachtgevers direct schakelen met hun fiscalist.

De vier voordelen van het werken binnen een coöperatie

 1. Samenwerken

Een coöperatie is geschikt voor zelfstandig ondernemers die de samenwerking willen opzoeken vanuit professioneel, maar ook sociaal oogpunt. De fiscalisten van Fiscalisten Coöperatie werken samen op het gebied van vaktechnisch overleg, ze lezen kritisch elkaars fiscale memo’s en ze vullen elkaar aan wat betreft specialistische kennis.

 1. Gemeenschappelijke naam

Commercieel gezien sta je als groep sterker dan als individu. Daarom is het voordelig om als één merk, onder gemeenschappelijke naam, naar buiten te treden.

 1. Beperken aansprakelijkheid

Nog een voordeel voor de fiscalisten om binnen een coöperatie te werken, is de beperking van de aansprakelijkheid. Als zzp’er wil je namelijk geen risico lopen om aansprakelijk te worden gesteld door toedoen van een ander lid. Een coöperatie beperkt deze aansprakelijkheid en de leden zijn zelf verzekerd.

 1. Eigen verantwoordelijkheid

De fiscalisten hebben als zelfstandig ondernemer een eigen klantenportefeuille. Ze zijn zelf commercieel actief en genereren hun eigen omzet, maar iedereen profiteert van de aanwas van gezamenlijke klanten binnen Fiscalisten Coöperatie.

Zelf (of voor de klant) een coöperatie oprichten?

We zien inmiddels in de praktijk dat het oprichten van een coöperatie een vlucht aan het nemen is. Het is bij uitstek een rechtsvorm voor de vele zzp’ers die graag willen samenwerken. Toch kan het oprichten van een coöperatie best ingewikkeld zijn. Neem dus gerust contact op met Fiscalisten Coöperatie via het contactformulier aan de rechterkant.