belasting besparen

10 tips voor iedereen die geld wil besparen op belasting

Geld besparen? Fiscalisten Coöperatie geeft tips! Belasting is voor velen onoverzichtelijk, vervelend en een grote kostenpost. Maar: goed nieuws! Met onze tips kun jij wellicht wat kosten besparen. Lees onderstaande tips, dat kan je portemonnee ten goede komen.

Geld besparen: klik op een tip om er meer over te lezen.

Met ingang van 1 januari 2017 verandert box 3. Het vaste forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door drie schijven met jaarlijkse veranderende rendementen. Voor de peildatum 1 januari 2017 zijn deze als volgt vastgesteld:

Vermogensschijf Vermogen (na aftrek heffingsvrij vermogen) Forfaitair rendementspercentage
1 Minder of gelijk aan 75.000 euro 2,87%
2 Tussen de 75.000 en 975.000 euro 4,60%
3 Meer dan 975.000 euro 5,39%

Het belastingtarief in box 3 blijft 30%. Het heffingsvrij vermogen (een vast bedrag dat is vrijgesteld van belasting) wordt verhoogd naar 25.000 euro per persoon.

De nieuwe tarieven zijn voordeliger voor de lagere vermogens en nadeliger voor de hogere vermogens. Het omslagpunt ligt rond een vermogen van € 245.000 Tot dat vermogen betaal je in 2017 minder belasting dan in 2016. Is je vermogen groter, dan zal je in 2017 meer belasting gaan betalen.

Wil je jouw box 3 vermogen verlagen? Denk dan eens aan groene beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 van maximaal 57.213 euro (bedrag 2016). Heb je een fiscale partner? Dan bedraagt de vrijstelling voor jou en je partner het dubbele: 114.426 euro. Naast de vrijstelling in box 3 heb je ook nog recht op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Tip:
Check wel altijd eerst of het fonds waarin je wilt beleggen door de Belastingdienst is aangewezen als een groen fonds. Is dat niet het geval, dan geldt de vrijstelling en de heffingskorting niet.

Alle zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoef je niet op te geven in box 3. Hierbij kun je denken aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Ben je van plan binnenkort een dergelijke aanschaf te doen, zorg dan dat uje deze aanschaf uiterlijk 31 december hebt gedaan en betaald. In de box 3 heffing per 1 januari 2017 zal dit vermogen dan niet meer worden meegenomen.

Let op!
Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst aannemelijk maken dat jij de zaken hoofdzakelijk ter belegging hebt gekocht? Dan behoren deze zaken wel tot het vermogen in box 3. Ook als je deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.

Ook voorwerpen van kunst en wetenschap zijn vrijgesteld in box 3. Wil je jouw box 3-vermogen per 1 januari 2017 verlagen, overweeg dan een investering in voorwerpen van kunst of wetenschap.

Let op!
Ook hier geldt een antimisbruikmaatregel. De vrijstelling geldt niet als de voorwerpen voor tenminste 70% ter belegging dienen.

Investeer je in zonnepanelen? Dan levert dat een aantal financiële en fiscale voordelen op. De zonnepanelen hoef je namelijk niet in box 3 op te geven, waardoor je een besparing in box 3 realiseert. Daarnaast kun je de btw met betrekking tot de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Je wordt namelijk als particulier met zonnepanelen voor de btw aangemerkt als ondernemer. Tenslotte gaan jouw energiekosten omlaag omdat je zelf een deel van jouw energie opwekt via de zonnepanelen. Door al deze voordelen zal het rendement op de zonnepanelen vele malen hoger zijn dan op een gewone spaarrekening. Investeer daarom in zonnepanelen en word je eigen energieleverancier.

Particuliere eigenaren kunnen de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand in 2016 en 2017 nog fiscaal in aftrek brengen. Vanaf 2018 is dit niet meer mogelijk omdat de aftrek van monumentenpanden wordt afgeschaft. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de aftrek monumentenpanden met ingang van 2017 al af te schaffen, maar na protest uit de Tweede Kamer is aangekondigd dat de aftrek monumentenpanden in ieder geval in 2017 nog mogelijk blijft.

Als de aftrek monumentenpanden in 2018 wordt afgeschaft komt hiervoor in de plaats een subsidieregeling voor sober en doelmatig onderhoud van waarschijnlijk 35% van de onderhoudskosten. Hierbij komen onderhoudskosten van minimaal 2.000 euro en waarschijnlijk maximaal 30.000 euro per twee jaar voor subsidie in aanmerking. Per saldo bedraagt de subsidie minimaal 700 euro en maximaal 10.500 euro per twee jaar. Voor grootschalige ingrepen kan volledige financiering bij het revolving fund worden aangevraagd. Vanaf 2019 komt een heel nieuw financieel stelsel voor monumentenzorg.

Voor 2017 was  een overgangsregeling voorzien  in de vorm van een subsidieregeling voor eigenaren die in 2016 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan. Nu de aftrek monumentenpanden in 2017 nog blijft bestaan is het onduidelijk of deze overgangsregeling voor 2018 ook wordt ingevoerd. 

Tip:
Pleeg en betaal je onderhoud nog zoveel mogelijk in 2016 en 2017. Je kunt dan in ieder geval nog gebruikmaken van de fiscale aftrek.

Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen alleen nog in 2016 en 2017 de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Met ingang van 2018 vervalt deze aftrekpost. In plaats daarvan komt een regeling met scholingsvouchers voor mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn om scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is. De exacte invulling van de nieuwe regeling is nog niet bekend en wordt naar verwachting in het voorjaar 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

De scholingsvouchers zullen met name terechtkomen bij mensen met een hoogste genoten opleiding op het niveau mbo-4 en mensen met maximaal een havo/vwo-diploma. Hoger opgeleiden zullen naar verwachting alleen toegang krijgen tot de regeling indien ze werkzaam zijn in een kwetsbaar beroep of kwetsbare sector. De scholingsvouchers zullen naar verwachting een waarde krijgen van maximaal 2.500 euro. Voor de scholingsvouchers komt in de periode 2018-2022 maximaal 90,8 miljoen euro beschikbaar per jaar, daarna maximaal 112 miljoen euro per jaar. Dit is een halvering van het budgettaire beslag van de aftrek scholingsuitgaven dat voor 2018 geraamd was op 218 miljoen euro per jaar.

Let op!
De scholingsvouchers zijn bedoeld voor een gerichte doelgroep. De kans is aanwezig dat je niet tot deze doelgroep behoort. Start daarom nog dit jaar een opleiding of studie voor een beroep en profiteer nog tot en met 2017 van de fiscale aftrek.

Tip:
Er komt een overgangsregeling voor studenten die een langdurige opleiding zijn aangegaan op het moment dat nog niet bekend was dat de aftrek scholingsuitgaven zou worden afgeschaft. Deze studenten kunnen vanaf 1 januari 2018 tot het einde van de nominale duur van hun opleiding jaarlijks rekenen op een scholingsvoucher.

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort geld op jouw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. Laat je vooraf informeren over alle voorwaarden en de hoogte van de maximaal aftrekbare premie.

Tip:
Zorg dat je de bedragen in 2016 betaalt. Alleen dan kun je deze nog in aftrek brengen in jouw aangifte inkomstenbelasting 2016.

Met betrekking tot jouw aanslag inkomstenbelasting 2015 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2016 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Voorkom dat je deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of jouw voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip:
Vraag ook een nieuwe lagere voorlopige aanslag aan als jouw voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kun je niet meer “sparen” bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

Heb je de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, dan heb je misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn. In zo’n geval kun je door middel van middeling proberen geld terug te vragen bij de Belastingdienst. Middeling vindt plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij rekening met een drempel van 545 euro. Alleen het meerdere boven deze 545 euro krijg je van de Belastingdienst terug.

Let op!
Middeling gaat niet automatisch. Je moet hiervoor zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Cor van Erk

9 vragen aan een fiscalist: Cor van Erk

Cor van Erk is bestuurslid van Fiscalisten Coöperatie. Maar wie is Cor van Erk, waarom is hij lid van Fiscalisten Coöperatie en wat is zijn expertise? Lees hier meer!

1. Hoe zouden je collega-fiscalisten jou omschrijven?

Collega Eva vindt Cor: ‘Een sociale en ondernemende fiscalist, die weet wat hij wil, pragmatisch is ingesteld en voor klanten altijd de beste oplossing bedenkt.’

2. Hoe houd je jouw cliënten tevreden?

Door duidelijke afspraken met hen te maken en altijd zo hoog mogelijke kwaliteit proberen te leveren. Mijn cliënten blijven tevreden doordat ik met hen blijf communiceren over de voortgang en altijd bereikbaar ben voor vragen.

3. Wat is jouw beste persoonlijke ervaring als fiscalist?

Soms weten particulieren zich even geen raad meer. Ik probeer hen dan weer toekomst te geven door duidelijke afspraken te maken met de Belastingdienst. Het geeft mij voldoening als ik de Belastingdienst bij meer complexe fiscale klussen het vertrouwen kan geven niet altijd te kiezen voor de harde letter van de wet, maar voor een meer pragmatische uitkomst. Dit geeft vaak het beste resultaat voor mijn cliënten.

4. Hoe haal jij voldoening uit je werk?

Klanten met een tevreden gevoel de deur uit zien lopen en zoveel mogelijk werk gedaan krijgen in één dag.

5. Wat is je motto?

Een focus op belastingbesparing is belangrijk maar nooit leidend. Iedere situatie is weer anders en de persoon achter de specifieke zaak is daarbij juist het belangrijkst.

6. Wat doe jij in je vrije tijd?

Ik kan uren inrichtingen van huizen bekijken op Funda.nl. Fascinerend hoe creatief mensen zijn!

7. Waarom heb je ervoor gekozen om samen te werken in Fiscalisten Coöperatie?

Onderdeel zijn van een groep zorgt ervoor dat je sterker bent: er zijn meerdere expertises in huis en het heeft ook een belangrijk sociaal aspect. Tegelijkertijd werk je in een coöperatie zelfstandig.

8. Wat zijn jouw expertises?

Het MKB, overleg met de Belastingdienst, coöperaties, innovatiebox.

9. Hoe omschrijf jij Fiscalisten Coöperatie in drie woorden?

Toegankelijk, coöperatief en kennis van zaken.

Wil jij meer weten over Cor van Erk en eventueel zijn expertise als fiscalist inschakelen? Neem dan contact met hem op via het contactformulier aan de rechterkant.

belastinginspecteur, Florence Nightingale

Is de inspecteur van de Belastingdienst niet langer een Florence Nightingale?

Verpleegster Florence Nightingale nam een maatschappelijke en dienstverlenende taak op zich en streefde niet naar eigen succes, maar naar beterschap voor anderen. De belastinginspecteur is hierin, binnen zijn eigen vakgebied, niet heel anders. Zijn hulpvaardigheid richting belastingbetalers gaat heel ver. We merken dat dit aan het veranderen is. Als controleur en invorderaar van de Nederlandse schatkist begint de belastinginspecteur langzaam maar zeker zijn hoofdtaak weer op zich te nemen: het invorderen van belasting.

Deed de belastinginspecteur dit niet altijd dan?

Jawel, maar er ging de laatste jaren te veel tijd zitten in dienstverlening. Zo kwam het voor dat een onvolledig verzoekschrift toch gewoon in behandeling werd genomen. Met andere woorden: de inspecteur hielp mensen actief om een verzoekschrift volledig en correct aan te leveren. Dit is natuurlijk een goede zaak, maar het kost ontzettend veel tijd. Bij de rechtbank hoeft iemand ook niet aan te kloppen met een onvolledig verzoek, want tijd is kostbaar. De inspecteur kan tijd niet opnieuw inzetten voor het controleren van belastingaanslagen. Hierdoor loopt de Nederlandse schatkist geld mis en dat voelen we uiteindelijk allemaal.

Nieuwe ontwikkelingen

De Belastingdienst wil kennelijk steeds meer afstand nemen van deze tijdrovende behulpzaamheid. Wie zien dit eerder al op IT gebied waardoor de blauwe enveloppen verdwijnen en post digitaal wordt verzonden. Ook zien we dat steeds vaker onvolledige verzoeken van belastingplichtigen worden genegeerd.

Het werk komt nu ergens anders te liggen

Sinds deze veranderingen binnen de Belastingdienst nemen de opdrachten van administratiekantoren toe. De Nederlandse bedrijven (en burgers) moeten immers nog steeds belastingaanslagen indienen en hebben hierbij belastingadvies nodig. Dit is dan ook de reden dat wij, als fiscalisten, steeds vaker verzoekschriften aanvullen of direct worden ingeschakeld door administratiekantoren.

Kortom: dat de belastinginspecteur zich niet langer opstelt als de financiële Florence Nightingale, is in onze ogen een juist besluit. De Nederlandse schatkist wordt weer wat voller en wij juichen het toe dat we als fiscale sparringpartner worden ingezet door administratiekantoren.

Wil jij ons ook als sparringpartner inzetten of een fiscaal consult aanvragen? Schroom dan niet en neem contact met ons op.

Strenger toezicht op relatie zzp’er en opdrachtgever met nieuwe wet DBA

Veel zzp’ers werken voor slechts één opdrachtgever. Volgens de Belastingdienst zijn deze zzp’ers eigenlijk gewoon werknemers. Omdat de zzp’er en opdrachtgever deze werkrelatie vaak niet willen, wordt er een VAR-verklaring opgesteld (verklaring arbeidsrelatie). De VAR is de regeling waarmee de Belastingdienst een opdrachtnemer als zelfstandige kwalificeert (of juist niet). De opdrachtgever heeft daardoor geen werkgeversverplichtingen, zoals het inhouden van loonbelasting en sociale premies.

De nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zou per 1 januari 2016 in werking treden, maar staatssecretaris Wiebes komt hier alsnog op terug. De streefdatum is nu 1 april 2016 en opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen.

Vanaf 1 april 2016 moet de goedgekeurde modelovereenkomst van de Belastingdienst zorgen voor duidelijkheid over de inhoudingsplicht. Belangenorganisaties, maar ook individuele praktijkhouders of zzp’ers, kunnen hun overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. Deze publiceert de beoordeelde overeenkomsten zoveel mogelijk op zijn website. Bij gebruik van een ‘goedgekeurde’ overeenkomst hoeft een opdrachtgever voor de betreffende arbeidsrelatie geen loonheffingen en sociale premies in te houden en af te dragen en krijgt daarmee dus duidelijkheid vooraf.

Waarom wordt het invoeren van de wet uitgesteld?

Een van de redenen voor het uitstel is dat er nog maar negentien voorbeeldovereenkomsten zijn gepubliceerd en dat is nog niet eens de helft van het aantal waarnaar de Belastingdienst streefde. De Belastingdienst zal zich tot 2017 beperken tot het houden van toezicht en nog geen boetes opleggen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot de inwerkingtreding van de wet DBA blijft de VAR-verklaring voor de opdrachtgever bestaan, dus in elk geval tot 1 april 2016.

De Belastingdienst zal met een algemene leidraad komen voor het beoordelen van arbeidsrelaties. Bijvoorbeeld een overzicht van bepalingen die kunnen worden opgenomen in een overeenkomst die er wel (of juist niet) toe kunnen bijdragen dat het oordeel “buiten dienstbetrekking” kan worden gegeven.

Hoe wordt een overeenkomst getoetst?

Er zal geen algemeen besluit komen met toetsingsregels of een beslisboom die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen doorlopen. De door de Belastingdienst gegeven handvatten bij het vaststellen van de overeenkomsten zullen genoeg moeten zijn. Het gaat om het geheel van de overeenkomst: een overeenkomst zal namelijk niet op grond van één bepaling leiden tot een dienstbetrekking, of juist geen dienstbetrekking.

Bij het toezicht op het werken wordt gekeken naar belangrijke afwijkingen, zoals het feitelijk niet zelfstandig (kunnen) werken of het gebruik (moeten) maken van apparatuur van de opdrachtgever. De Belastingdienst moet aannemelijk maken dat er wordt afgeweken van de overeenkomst én dat de zzp’er hierdoor feitelijk in dienst is bij de opdrachtgever.

De overeenkomsten hoeven niet in alle gevallen enorm gedetailleerd te zijn. Beslissend is dat de Belastingdienst voldoende beeld heeft van de afspraken om de aanwezigheid van een dienstbetrekking te kunnen beoordelen, zoals de gezagsverhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever.

Snelle doorvoering nieuwe wet

Volgens de staatssecretaris is het voldoende dat de inwerkingtreding wordt doorgeschoven naar 1 april 2016 en dat opdrachtgevers en opdrachtnemers nog tot 1 januari 2017 krijgen om hun werkwijze aan te passen (implementatietermijn). Het nog langer laten bestaan van de VAR-regeling is niet alleen ongewenst door de daarmee samenhangende problemen, maar ook uit ICT- en uitvoeringsoverwegingen.

Heb je vragen hierover? Bel 035-6315520 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl.

coöperatie oprichten, BV, VOF

Vier redenen om een coöperatie op te richten

Een coöperatie was jarenlang het vergeten kindje in de fiscale advieswereld van de BV’s, VOF’s en maatschappen. Een coöperatie is een zelfstandig rechtspersoon en belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Anders dan de BV zijn er geen aandeelhouders maar leden. De aansprakelijkheid bij schulden kan bij de leden worden beperkt of uitgesloten. Onder de naam Fiscalisten Coöperatie hebben wij de stap gezet.

Fiscalisten Coöperatie is een samenwerkingsverband van onafhankelijke fiscalisten. Eva Meex, Ivo Groenewegen en ondergetekende hebben een coöperatie opgericht vanwege de voordelen op het gebied van commercie, gedeelde kennis en aansprakelijkheid. Fiscalisten Coöperatie bedient administratie- en accountantskantoren die zelf geen fiscalist in dienst hebben. Wat is een coöperatie precies, wie zijn de fiscalisten en waarom hebben wij voor dit samenwerkingsverband gekozen? Lees verder om hierachter te komen.

Wat is een Coöperatie?

Bij een coöperatie zijn de leden zelfstandig ondernemer via een eenmanszaak of een BV. De fiscale kwalificatie van de leden (eenmanszaak) kan lastig zijn. De leden kunnen door de Belastingdienst namelijk als zelfstandig ondernemer of als werknemer worden aangemerkt. Dit hangt af van meerdere factoren, zoals: de statuten, het inkomen van de leden en de mate van afhankelijkheid.

Om startende coöperaties en de leden de weg te wijzen in dit grijze gebied, heeft Fiscalisten Coöperatie samen met Coöperatie Expert een stroomschema ontwikkeld. Neem gerust contact met ons op wanneer je hier meer over wilt weten.

Wie is Fiscalisten Coöperatie?

Fiscalisten Coöperatie is een groep ondernemende en zelfstandige fiscalisten. De fiscalisten zoeken graag de samenwerking op door met elkaar te sparren, elkaar om advies te vragen en elkaar inzicht te geven. Stuk voor stuk hebben zij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs afgerond en circa tien jaar werkervaring bij grote belastingadvieskantoren opgedaan. Binnen de algemene fiscale adviespraktijk heeft elke fiscalist een eigen specialisme: btw, loonbelasting, internationale zaken, erfbelasting, etc. Fiscalisten Coöperatie heeft geen secretariaat en assistenten in dienst, hierdoor kunnen opdrachtgevers direct schakelen met hun fiscalist.

De vier voordelen van het werken binnen een coöperatie

  1. Samenwerken

Een coöperatie is geschikt voor zelfstandig ondernemers die de samenwerking willen opzoeken vanuit professioneel, maar ook sociaal oogpunt. De fiscalisten van Fiscalisten Coöperatie werken samen op het gebied van vaktechnisch overleg, ze lezen kritisch elkaars fiscale memo’s en ze vullen elkaar aan wat betreft specialistische kennis.

  1. Gemeenschappelijke naam

Commercieel gezien sta je als groep sterker dan als individu. Daarom is het voordelig om als één merk, onder gemeenschappelijke naam, naar buiten te treden.

  1. Beperken aansprakelijkheid

Nog een voordeel voor de fiscalisten om binnen een coöperatie te werken, is de beperking van de aansprakelijkheid. Als zzp’er wil je namelijk geen risico lopen om aansprakelijk te worden gesteld door toedoen van een ander lid. Een coöperatie beperkt deze aansprakelijkheid en de leden zijn zelf verzekerd.

  1. Eigen verantwoordelijkheid

De fiscalisten hebben als zelfstandig ondernemer een eigen klantenportefeuille. Ze zijn zelf commercieel actief en genereren hun eigen omzet, maar iedereen profiteert van de aanwas van gezamenlijke klanten binnen Fiscalisten Coöperatie.

Zelf (of voor de klant) een coöperatie oprichten?

We zien inmiddels in de praktijk dat het oprichten van een coöperatie een vlucht aan het nemen is. Het is bij uitstek een rechtsvorm voor de vele zzp’ers die graag willen samenwerken. Toch kan het oprichten van een coöperatie best ingewikkeld zijn. Neem dus gerust contact op met Fiscalisten Coöperatie via het contactformulier aan de rechterkant.