Waarom je bedrijf omzetten in een BV?

Van ondernemers krijgen wij vaak de vraag of zij hun eenmanszaak (IB-onderneming) niet beter kunnen omzetten in een BV. Het antwoord: het hangt er volledig van af welke rechtsvorm het beste bij het bedrijf past en ook welke afwegingen de
ondernemer zelf maakt. Op basis van onze ervaring uit de praktijk, bespreken we hieronder de vier belangrijkste afwegingen.

   1. Belasting besparen

Hoe hoger de fiscale winst, hoe aantrekkelijker het is om een BV op te zetten. De fiscale winst bestaat strikt gezegd uit alle opbrengsten minus alle kosten uit de onderneming. Een hogere winst leidt tot een hoger tarief in de belasting.

   • Bij een eenmanszaak loopt de inkomstenbelasting op tot maximaal 52%.
   • Bij een BV loopt de vennootschapsbelasting op tot maximaal 20-25%.

Er zijn twee nuanceringen in dit verhaal.

   1. Voor de inkomstenbelasting bij een eenmanszaak kunnen ondernemers gebruik maken van de mkb-winstvrijstelling. In 2015 is de vrijstelling 15% van de winst. Van de winst moet je dan wel eerst het bedrag van de ondernemersaftrek aftrekken. Van het verschil wordt 15% vrijgesteld van belasting.
   1. Tot een winst van 200.000 euro geldt in een BV (vennootschapsbelasting) een lager tarief. Namelijk 20% in plaats van 25%.

In het algemeen geldt dat bij winsten vanaf 100.000 euro het opzetten van een BV interessant is. Met andere woorden: een BV kost een ondernemer dan niet meer belasting dan een IB-onderneming. Ook de andere argumenten, die hieronder volgen, geven dan vaak de doorslag om een BV op te zetten. Bij winsten vanaf 150.000 euro wordt het financieel zeer aantrekkelijk om een BV op te richten.

   1. Aansprakelijkheid beperken

Een ondernemer met een eenmanszaak welke geen BV is, is privé aansprakelijk voor alle schulden. Een BV daarentegen is een zogenaamd ‘zelfstandig bevoegd rechtspersoon’, de BV is dan ook aansprakelijk voor alle schulden. Behalve als de ondernemer misbruik maakt van zijn of haar positie, in dat geval kan hij of zij via een omweg alsnog aansprakelijk gesteld worden. Ondernemers met meer bedrijfsrisico kiezen vaak voor een BV, zodat hun privévermogen beter beschermd is.

   1. Flexibele oudedagvoorziening opzetten

In de praktijk adviseren wij onze cliënten niet meer om hun pensioenvoorziening in eigen beheer op te bouwen. De meeste ondernemers willen flexibel zijn met hun opgebouwde vermogen. Dit kan niet als er jaarlijks een pensioendonatie gedaan wordt ten laste van de winst. Het kopen van een boot is door het verplichte doel (pensioen) daardoor bijvoorbeeld niet mogelijk. Tegenwoordig willen ondernemers flexibel zijn en stoppen met hun bedrijf wanneer zij dat willen. We merken dat er de laatste jaren steeds minder voorkeur is voor het opbouwen van reserves voor de toekomst. Een holdingvennootschap om pensioen en vermogen op te bouwen, heeft de grootste voorkeur bij ondernemers. Een holdingvennootschap richt je naast je BV op. Dan heb je in principe een werk-BV en een holding BV. Dit geeft wel wat meer rompslomp, maar is uiteindelijk een goede methode. In de holding BV plaats je bijvoorbeeld aandelen, octrooien, patenten en/of de auto van de zaak. In de werk-BV plaats je eigenlijk alles wat vanaf de buitenkant de gehele onderneming is: opdrachten, verbintenissen, personeel, enzovoort. Het holdingvennootschap noemen wij dan ook niet voor niets: ‘Oudedagvoorziening 2.0’.

   1. Continuïteit van de onderneming versimpelen

Mochten er zaken misgaan of anders lopen dan voorzien, dan is het overdragen van een BV makkelijker dan het overdragen van een zelfstandige IB-onderneming. Aandelen overdragen is namelijk simpeler dan activa-passiva transacties (bestaande leningen, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven, schulden) overdragen. Via een holdingstructuur kan ook een eventuele acute belastingclaim makkelijker worden doorgeschoven naar de toekomst. Dit geeft meer tijd en ruimte om zaken voor elkaar te krijgen. Financieel, én wat betreft rechten en plichten, kan het dus raadzaam zijn om van tevoren al na te denken over de vorm die de onderneming aan kan nemen. Een holdingstructuur (met BV’s) werkt bijvoorbeeld ook uitstekend als er veel samengewerkt moet worden tussen partijen. Bent u benieuwd welke structuur het beste bij uw situatie past? Of heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze fiscalisten.