1. DISCLAIMER VOOR FISCALISTENCOOPERATIE.NL

Fiscalisten Coöperatie U.A. (Kamer van Koophandel 60236167), hierna te noemen FC, verleent u hierbij toegang tot www.fiscalistencooperatie.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

FC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

FC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FC.

In het bijzonder zijn alle adviezen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

2. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

www.fiscalistencooperatie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en

zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen

gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

 

3. COOKIEBELEID

Bij het gebruik van www.fiscalistencooperatie.nl kan door FC en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij een volgend bezoek aan de betreffende website. De informatie die met behulp van de cookies is verzameld, kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om bijvoorbeeld het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Zo kunnen bijvoorbeeld uw instellingen om in te loggen bewaard blijven, of de website brengt de informatie die voor u het meest interessant is duidelijker in beeld. Anderzijds kan de aanbieder van de website deze informatie analyseren om zo de samenstelling van de website aan te passen op het gedrag van de bezoekers.

Cookies zijn altijd anoniem. Uw persoonsgegevens zijn voor de aanbieder van de website alleen bekend op het moment dat u deze zelf achterlaat.

 

Hoe gebruikt www.fiscalistencooperatie.nl cookies?

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door FC en/of derden wordt verzameld wordt alleen gebruikt voor analytische doeleinden.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat kan worden bepaald welke onderdelen van de website populair zijn. Zodat op basis van deze gegevens de gebruiksvriendelijkheid verhoogd kan worden.

Verwijderen en weigeren van cookies
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.