Berichten

Wat kies je: een privéauto of een auto van de zaak?

Als ondernemer kun je vaak kiezen: een auto privé aankopen of op de zaak zetten. Als je met de auto zowel privé als zakelijk rijdt, is het slim om te laten berekenen wat de voordeligste keuze is.

Per auto maak je de keuze of deze privé of zakelijk is. Op deze keuze kun je later vaak niet meer terugkomen en deze keuze heeft verschillende gevolgen, bijvoorbeeld hoe er in de fiscale winstberekening moet worden omgegaan met de autokosten. Laat daarom altijd vooraf een goede berekening maken.

Wanneer heb je geen keuze?

Bij privégebruik van minder dan 500 km per jaar moet de auto verplicht tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Hiervoor moet je bewijs uit een kilometeradministratie leveren.

Privéauto

Als je als ondernemer in een privéauto rijdt, dan kun je maximaal 19 cent per zakelijke km ten laste van de winst brengen. Dit bedrag is een vergoeding voor zowel brandstof als andere autokosten, zoals parkeerkosten, schade, etc. Zijn de werkelijke kosten per km lager dan 19 cent, dan mag er toch 19 cent per km in aftrek worden gebracht.

Onder de regeling vallen ook de zakelijke kilometers die door je partner of kinderen worden gereden. De regeling geldt daarnaast ook voor de gevallen waarin de privéauto is geleased of gehuurd. Als je als ondernemer van een opdrachtgever een reiskostenvergoeding krijgt, moet je die tot de winst rekenen. Je mag vervolgens wel voor alle zakelijke kilometers 19 cent per kilometer ten laste van de winst brengen.

Auto van de zaak

Staat de auto op naam van de onderneming, dan kunnen alle autokosten ten laste van de winst worden gebracht. Daarnaast geldt er een ‘autokostenfictie’ als er met de auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar privé is gereden. Dat houdt in dat er een winstcorrectie voor het privégebruik van de auto moet worden meegenomen. De werkelijke kosten voor privégebruik zijn niet van belang. De winstcorrectie wordt berekend aan de hand van een bepaald percentage van de waarde van de auto.

Voor ondernemers die ondernemen via een BV (dga) dient de auto van de zaak te worden meegenomen in de loonadministratie. De bewijslast voor het aantal privékilometers ligt bij de Belastingdienst. Er wordt standaard uitgegaan van een privégebruik van meer dan 500 kilometer per jaar. Als je jaarlijks minder dan 500 kilometer privé rijdt, dan moet je dat bewijzen aan de hand van een kilometeradministratie. Heb je geen winstcorrectie voor privégebruik toegepast en kun je niet bewijzen dat je minder dan 500 privékilometers in een jaar hebt gereden, dan loop je risico op naheffing en een boete.

Wil je weten wat voor jou het meest gunstig is? Neem dan contact met ons op via info@fiscalistencooperatie.nl. Wij maken graag een berekening voor je!