Berichten

belasting besparen

Aangifte inkomstenbelasting 2016: wij doen een check

Bij je aangifte inkomstenbelasting maak je de balans op. Misschien heb je een accountant die controleert of alles op de juiste manier verwerkt is. Maar daarmee ben je nog niet klaar.Maak een afspraak voor een Fiscaal Consult bij de Fiscalisten Coöperatie om te bekijken of je van alle fiscaal te behalen voordelen gebruikmaakt.

Laat nu je aangifte inkomstenbelasting checken tijdens een fiscaal consult van 125 euro ex. btw. te Bussum.

Neem contact op via het formulier aan de rechterkant, of:

Bel: +31 (0)35 6315520

Mail: info@fiscalistencooperatie.nl

Overige diensten

Fiscalisten Coöperatie staat particulieren, ondernemers en administratiekantoren ook bij met adviezen op diverse fiscale terreinen, zoals:

 • B.V. oprichten
 • B.V. liquideren
 • Fiscale review jaarrekening
 • Due dillegence onderzoek
 • Aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting
 • Pensioen- en stamrecht
 • Schenking/ nalatenschap
 • Ruling innovatiebox
 • Bezwaar- en beroepsprocedures

eigen woning verhuren

Je eigen woning verhuren: hoe werkt dat fiscaal gezien?

Heb jij weleens overwogen om je eigen woning tijdelijk of langdurig te verhuren? Of misschien niet je gehele woning, maar een kamer of etage? Bij verhuur komt fiscaal gezien een hoop kijken. Er zijn verschillende regelingen en voorwaarden waarop je moet letten. Lees verder als jij wilt weten wat er komt kijken bij het verhuren van je woning.

De regels zijn soepeler geworden

De regeling voor het hebben van een eigen woning (en dus de hypotheekrenteaftrek) was normaal gesproken alleen geldig als je je woning niet verhuurde. Sinds 1 januari 2010 is de eigenwoningregeling aangepast. Door deze aanpassing wordt het voor woningeigenaren mogelijk om hun huis (tijdelijk) te verhuren, zonder dat de eigen woning fiscaal gezien in Box 3 belandt.

Wat kan er zonder de aangepaste regeling gebeuren als je je woning verhuurt aan derden?

 • Je eigen woning verschuift in de aangifte inkomstenbelasting van box 1 naar box 3;
 • Je krijgt geen hypotheekrenteaftrek meer;
 • Je krijgt 1,2% heffing over de waarde van de woning (minus je hypotheekschuld).

Woning via Airbnb verhuren

Je huis of een deel van je huis via Airbnb verhuren wordt steeds populairder. Je kunt er dan ook aardig wat mee bijverdienen. Bij verhuur van korte perioden (maximaal enkele weken) blijven de eigenwoningregeling en dus ook de hypotheekrenteaftrek gewoon gelden. Wel moet in de aangifte inkomstenbelasting naast het eigenwoningforfait (het fictieve voordeel uit eigen woning), 70% van de opbrengst van de verhuur worden opgegeven als voordeel uit eigen woning (Box 1).

Sommige kosten kunnen in aftrek worden gebracht, zoals: gas-, water- en elektriciteitsgebruik door de huurder, bemiddelingskosten en verleende diensten (bijvoorbeeld het verstrekken van linnengoed). Als je voor deze kosten een afzonderlijke vergoeding vraagt, dan is deze vergoeding niet belast maar zijn de kosten ook niet aftrekbaar.

Andere fiscale zaken waar je rekening mee moet houden als je je woning verhuurt via Airbnb, zijn:

 • Toeristenbelasting
 • Onderhoudskosten
 • Commissie voor Airbnb
 • Eventueel BTW

Langdurige verhuur

Steeds meer mensen verhuren hun woning voor langere tijd, bijvoorbeeld gepensioneerden met een tweede huis in het buitenland. Voor iemand die enkele maanden of langer in het buitenland verblijft, is het heel voordelig en ook praktisch om de woning in Nederland te verhuren. Zo blijft de woning niet te lang leegstaan en kunnen ook de doorlopende kosten gedekt worden. Daar zijn echter wel gevolgen voor de inkomstenbelasting aan verbonden.

Bij langdurige verhuur eindigt de eigenwoningregeling (Box 1) en dus ook de hypotheekrenteaftrek. De woning en de hypotheekschuld moeten hierdoor in de aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen in Box 3. De waarde van de woning wordt hierin, na aftrek van de hypotheekschuld op 1 januari van het jaar, belast met 1,2%. De huuropbrengsten zijn onbelast.

Let op: als verhuur van de woning aan derden op grond van de hypotheekakte niet is toegestaan, dan moet vooraf overleg met de bank plaatsvinden.

Uitzondering: langdurige kamerverhuur

Een uitzondering op de verschuiving naar Box 3 is de vrijstelling voor langdurige kamerverhuur.

Niet-tijdelijke verhuur van woonruimte (denk aan kamers of etages) zou in eerste instantie geen onderdeel meer zijn van de eigen woning. Dit betekent dat die kamer of etage en de daarmee gedeeltelijke hypotheekschuld in Box 3 van de aangifte inkomstenbelasting zou gaan vallen. Het belang zit hem in het kunnen aftrekken van de hypotheekrente. Deze zou dan ook worden beperkt. In zo’n geval kan het fiscaal voordeliger zijn om het verhuurde deel ook onder de eigen woning te laten vallen. Dit mag onder de volgende voorwaarden:

 • De opbrengst is maximaal € 5.069 (in 2016);
 • De verhuurde ruimte is geen zelfstandig onderdeel van de eigen woning (eigen ingang);
 • Verhuur is niet tijdelijk;
 • Zowel de verhuurder als de huurder staan bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres.

Voor de inkomstenbelasting moet dan het eigenwoningforfait van de hele woning als inkomsten worden aangegeven en kan de hypotheekrente van de hele woning als aftrekpost worden aangegeven. Als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan valt het verhuurde deel van de woning en dat gedeelte van de hypotheekschuld wél in Box 3.

Heb je vragen hierover? Bel (0)35 6315520 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting?

De belastingplichtige, die winst behaalt met zijn eigen onderneming, moet  over die winst inkomstenbelasting in Box 1 (heffing tot maximaal 52%) betalen. Er kan echter wel gebruik worden gemaakt van fiscale faciliteiten, die de belastbare winst verlagen. De fiscale faciliteiten voor winstgenieters kunnen worden verdeeld in ondernemersfaciliteiten en ondernemingsfaciliteiten.

Ondernemersfaciliteiten:

 • MKB-winstvrijstelling
 • Ondernemersaftrek (waaronder startersaftrek, zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk en stakingsaftrek)
 • Oudedagsreserve

Deze faciliteiten gelden alleen voor belastingplichtigen die als ondernemer kwalificeren. Voor de onder ondernemersaftrek genoemde faciliteiten geldt de aanvullende eis dat er wordt voldaan aan het urencriterium. Daaraan wordt voldaan als:

 1. Er minimaal 1.225 uur per kalenderjaar wordt besteed aan het voor eigen rekening drijven van een onderneming of ondernemingen.
 2. Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een minimum van 800 uur, maar er bestaat geen recht op deze aftrek als aan de andere vereisten voor het ‘normale’ urencriterium wordt voldaan.
 3. Van de voor werkzaamheden beschikbare tijd wordt meer dan de helft aan de onderneming besteed (de zogenaamde grotendeelseis).

Ondernemingsfaciliteiten:

 • Willekeurige afschrijving
 • Investeringsaftrek
 • Scholingsaftrek
 • Egalisatiereserve
 • Herinvesteringsreserve

Deze faciliteiten gelden voor alle winstgenieters.

‘Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen en waarbij deze winst ook redelijkerwijs te verwachten moet zijn.’

Of sprake is van een onderneming hangt niet af van de wil van de ondernemer,  maar wordt aan de hand van de feiten en omstandigheden beoordeeld. Er wordt daarbij onder andere gelet op de winstgevendheid van de werkzaamheid (bij structurele verliesgevendheid is geen sprake van een onderneming), op de zelfstandigheid van de onderneming, op de duurzaamheid van de werkzaamheden, op de omvang van de investeringen, op het aantal opdrachtgevers, op het lopen van ondernemings- en debiteurenrisico en op welke wijze de onderneming naar buiten bekend wordt gemaakt.

Wilt u een onderneming starten en wilt u weten wat dit fiscaal voor u betekent of wilt u weten of u optimaal gebruik maakt van de fiscale faciliteiten? Neem dan contact met ons op!

Ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Belastingheffing onderneming voor de inkomstenbelasting

De belastingplichtige, die winst behaalt met zijn eigen onderneming, moet  over die winst inkomstenbelasting in Box 1 (heffing tot maximaal 52%) betalen. Er kan echter wel gebruik worden gemaakt van fiscale faciliteiten, die de belastbare winst verlagen. De fiscale faciliteiten voor winstgenieters kunnen worden verdeeld in ondernemersfaciliteiten en ondernemingsfaciliteiten.

Ondernemersfaciliteiten:

 • MKB-winstvrijstelling
 • Ondernemersaftrek (waaronder startersaftrek, zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk en stakingsaftrek)
 • Oudedagsreserve

Deze faciliteiten gelden alleen voor belastingplichtigen die als ondernemer kwalificeren. Voor de onder ondernemersaftrek genoemde faciliteiten geldt de aanvullende eis dat er wordt voldaan aan het urencriterium. Daaraan wordt voldaan als:

 1. Er minimaal 1.225 uur per kalenderjaar wordt besteed aan het voor eigen rekening drijven van een onderneming of ondernemingen.
 2. Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een minimum van 800 uur, maar er bestaat geen recht op deze aftrek als aan de andere vereisten voor het ‘normale’ urencriterium wordt voldaan.
 3. Van de voor werkzaamheden beschikbare tijd wordt meer dan de helft aan de onderneming besteed (de zogenaamde grotendeelseis).

 

Ondernemingsfaciliteiten:

 • Willekeurige afschrijving
 • Investeringsaftrek
 • Scholingsaftrek
 • Egalisatiereserve
 • Herinvesteringsreserve

Deze faciliteiten gelden voor alle winstgenieters.

 

Heeft u een onderneming voor de inkomstenbelasting?

‘Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen en waarbij deze winst ook redelijkerwijs te verwachten moet zijn.’

Of sprake is van een onderneming hangt niet af van de wil van de ondernemer,  maar wordt aan de hand van de feiten en omstandigheden beoordeeld. Er wordt daarbij onder andere gelet op de winstgevendheid van de werkzaamheid (bij structurele verliesgevendheid is geen sprake van een onderneming), op de zelfstandigheid van de onderneming, op de duurzaamheid van de werkzaamheden, op de omvang van de investeringen, op het aantal opdrachtgevers, op het lopen van ondernemings- en debiteurenrisico en op welke wijze de onderneming naar buiten bekend wordt gemaakt.

Wilt u een onderneming starten en wilt u weten wat dit fiscaal voor u betekent of wilt u weten of u optimaal gebruik maakt van de fiscale faciliteiten? Neem dan contact met ons op!