dga

Ben jij directeur (DGA)? Zo bepaal jij jouw loon.

Met een eigen BV – of als je met jouw BV een belang hebt in een bedrijf – ben je DGA: directeur-grootaandeelhouder. Ondanks dat je geen echte dienstbetrekking bij jouw BV hebt, moet je toch aan jezelf een ‘gebruikelijk’ salaris uitbetalen. Dit salaris is in 2016 wettelijk vastgesteld volgens onderstaande regels:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  2. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf, maar in elk geval € 44.000.

Wellicht klinkt het tegenstrijdig, maar als het salaris van de DGA minstens € 44.000 bedraagt, dan ligt de bewijslast voor een hoger salaris bij de Belastingdienst. De belastinginspecteur moet dan dus onderbouwen waarom het loon van de DGA hoger zou moeten zijn. Als de Belastingdienst bijvoorbeeld kijkt naar regel 2, het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking, moet de Belastingdienst daarbij duidelijk aangeven waarop die vergelijking is gebaseerd. Waarom het voor de Belastingdienst zo belangrijk is dat een DGA eventueel een hoger loon aan zichzelf moet uitbetalen? Een DGA die zichzelf in de ogen van de Belastingdienst een lager loon dan gebruikelijk uitbetaalt, zal daardoor minder loonbelasting afdragen dan anderen die geen DGA zijn, maar wel dezelfde werkzaamheden verrichten. Als de Belastingdienst het salaris hoger vaststelt zullen er naheffingsaanslagen worden opgelegd.

Andere regels voor startups

In de Belastingplannen 2017 is aangekondigd dat voor DGA’s van startups een uitzondering zal worden gemaakt op het minimum gebruikelijke loon van € 44.000 (2016). Het gaat om DGA’s van innovatieve bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O- afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. Zij mogen met ingang van 2017 een lager gebruikelijk loon met hun BV afspreken, met als ondergrens het wettelijke minimumloon. Zo kunnen startups beter investeren in de ontwikkeling van hun (innovatieve) product(en). Zij hoeven dan geen rekening te houden met de verplichte hoge loonkosten voor henzelf. Deze regeling is tijdelijk, en vervalt in principe weer per 1 januari 2022.

Slim je eigen loon bepalen?

In onze praktijk zien wij veel DGA’s die de hoogte van het DGA-loon moeten bepalen maar nog geen reëel idee daarover hebben. En hoewel elk bedrijf anders in elkaar zit, is een sterke onderbouwing het belangrijkste bij het bepalen van de hoogte van het DGA-loon. Als jij vooraf zekerheid wilt, voeren wij graag overleg met de Belastingdienst. Ook als je dat niet wilt, sta je bij discussie achteraf met een goed onderbouwd verhaal nog steeds 1-0 voor.

Heb je vragen hierover of wil je advies over jouw specifieke situatie? Bel 035-6315520 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl!