ondernemer, tips, eindejaarstips

Ondernemer? Lees dan nog snel deze fiscale eindejaarstips!

Het einde van het jaar is bij uitstek de tijd om te kijken naar eventuele winsten, verliezen, nieuwe regelingen en je fiscale situatie! Wat is slim om deze laatste weken van 2015 nog snel te doen? Fiscalisten Coöperatie heeft alle handige weetjes en tips voor je verzameld in één lijst.

Klik op een link om naar de tips te gaan of scroll naar beneden:
Algemene tips
Winsttips
Tips over de DGA
BTW tips
Auto van de zaak tips
VAR tips

Algemene tips

 1. Als je voorlopige aanslag 2015 te laag is, pas deze dan op tijd aan. De belastingrente is namelijk verhoogd van 4% naar 8% over een te lage betaling. Dat scheelt nogal!
 2. Bij hoge positieve rendementen kan het aantrekkelijk zijn je vermogen privé te beleggen (Box 3). Dit kan je veel opleveren.
 3. Geen hoge positieve rendementen? Breng vermogen vanuit de BV dan pas na 1 januari over naar privé. Meer vermogen in de BV op 1 januari in Box 2 is gunstiger dan in Box 3!
 4. Bereid een toekomstige bedrijfsoverdracht alvast voor door je opvolger tijdig te laten participeren in de onderneming.

Winsttips

 1. Als je in 2015 een verlies verwacht, dan kun je dit verlies wellicht verrekenen met winsten uit vorige jaren. Doe een verzoek om de voorlopige aanslag 2015 tot nihil te verminderen. Dien begin 2016 een verzoek in voor een voorlopige verliesbeschikking.
 2. Plan investeringen slim: heb je in 2015 meer dan € 2.500 geïnvesteerd? Dan kun je de voor 2016 geplande investeringen ook beter nog in 2015 doen.
 3. Beloon je meewerkende partner of meewerkende kinderen, want dan maak je handig gebruik van de geldende meewerkaftrek!
 4. Als ondernemer (voor de inkomstenbelasting én vennootschapsbelasting) kan het zin hebben om eens te kijken naar de fiscale mogelijkheden voor speur- en ontwikkelingswerk, zoals minder loonheffing betalen (WBSO); sneller afschrijven (RDA) en lagere winstbelasting in de BV (innovatiebox).
 5. Overweeg de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken zodat je per BV kunt profiteren van het tariefopstapje van 20% (in plaats van 25%) bij winsten tot € 200.000.

Tips over de DGA

 1. Let op de hoogte van je DGA-loon in verband met de ‘gebruikelijk loon’-regeling.
 2. Creëer eventueel een aanmerkelijk belang-verlies (in overleg met je belastingadviseur).
 3. De laatste jaren sluiten steeds meer DGA’s hun hypotheek bij de bank over naar hun eigen BV. Voordelen zijn dat je de rente aan jezelf voldoet, de BV over haar uitgeleend vermogen rendement behaalt, er geen afhankelijkheid van banken is en er binnen bepaalde marges flexibiliteit is in het bepalen van de hoogte van de rente en andere voorwaarden.
 4. Als je pensioen in eigen beheer een slechte dekkingsgraad heeft (door slechte beleggingen bijvoorbeeld), kan de Belastingdienst mogelijk stellen dat er sprake is van afzien van pensioen, dit met vele nadelige fiscale gevolgen van dien (overleg met je belastingadviseur!).
 5. Let op nog niet-verrekende verliezen uit 2006, deze verdampen per eind 2015!

BTW tips

 1. Heb je op je balans (over 2011, 2012, 2013 of 2014) een BTW-schuld staan, dan moet je deze snel doorgeven aan de Belastingdienst (via suppletie). Je voorkomt hiermee heffingsrente en een mogelijke boete. De Belastingdienst is nu druk aan het controleren op BTW-schulden in aangiften VPB en IB.
 2. Structurele BTW-teruggave? Dien dan een verzoek in bij de Belastingdienst en ga maandelijks aangifte doen!
 3. Dubieuze debiteuren? Dan kun je de BTW terugvragen bij de Belastingdienst, zodra de debiteur de status van dubieus verkrijgt.

Auto van de zaak tips

 1. Laat berekenen of het gunstiger is om de auto van de zaak naar privé te halen.
 2. Als er minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto wordt gereden, hoeft er geen bijtelling te worden toegepast. Zorg je dan wel voor een sluitende rittenadministratie en een ‘verklaring geen privégebruik’ (via Belastingdienst)?
 3. Voor bestelauto’s gelden speciale regelingen, soms geldt de eindheffingsregeling waarbij de werkgever € 300 afdraagt en de werknemer vrij kan rijden.
 4. Vanaf 2016 komt er een nieuwe regeling voor de auto van de zaak. Wil je nog gebruikmaken van de 7% regeling, koop je auto dan nog in 2015, hierdoor heb je nog 5 jaar recht op een lagere bijtelling!
 5. Vanaf 2016 hebben alleen nog auto’s zonder CO2-uitstoot recht op een BPM-vrijstelling en zijn de tarieven voor auto’s op diesel en auto’s op andere brandstof (gas of benzine) in de BPM volledig gelijk. Wel blijft voor dieselauto’s een toeslag gelden die afhankelijk is van de CO2-uitstoot.

VAR tips

 1. VAR komt in 2016 te vervallen, kijk hier goed naar, de nieuwe regeling gaat per 1 april 2016 van kracht. Het is verstandig om een nieuwe overeenkomst met je opdrachtgever te sluiten en deze eventueel voor te leggen aan de Belastingdienst. Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en zo mogelijk gepubliceerd. Wacht daarom niet te lang, zodat snel zekerheid bestaat over de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer.
 2. Alle opdrachtgevers en -nemers hebben tot 1 januari 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen zoals voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog niet handhavend optreden, tenzij sprake is van fraude.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Fiscalisten Coöperatie via het formulier aan de rechterkant!