pensioenvoorziening, pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer: kan dit straks nog wel?

Steeds meer ondernemers stellen vragen over hun pensioenvoorziening in eigen beheer. Is er nog wat over van hun voorziening, wanneer zij na jarenlang hard werken met pensioen gaan? Is het ondertussen niet uitgegeven aan investeringen in het bedrijf of aan privézaken? Of is het bedrijf in de toekomst ook niet meer in staat om de voorziening uit te laten keren? De belangrijkste vraag is of de pensioenvoorziening bij de start van de uitkeringen nog wel voldoende gedekt is door het eigen vermogen. Als dit niet het geval is, is dit een groot probleem voor de ondernemer zelf en uiteindelijk ook voor de Nederlandse schatkist. Waarom? Lees verder!

Probleem voor de ondernemer en Belastingdienst

Als je als ondernemer pensioen in eigen vermogen opbouwt, doe je dat ten laste van de winst. Je betaalt dus jaarlijks een lager bedrag aan winstbelasting. Het geld is bedoeld voor je pensioen; de uitkering is belast. Dit potje wordt uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat. Echter, als het potje leeg is doordat de ondernemer het geld al heeft uitgegeven, kan hij geen pensioenuitkeringen aan zichzelf doen en vangt de Belastingdienst in de praktijk vaak ook bot.

Regelgeving is in beweging

Omdat er vaak niets meer over is van de pensioenvoorziening in eigen beheer, is de regelgeving in beweging. De staatssecretaris van Financiën wil het liefst helemaal af van de mogelijkheid tot opbouw van pensioen in eigen beheer (Kamerbrief 17 december 2015). Misschien komt er een nieuwe regeling, zodat ondernemers in 2017 hun pensioen in eigen beheer eenmalig kunnen afkopen. Zij betalen dan (met een voordelige regeling) alsnog de winstbelasting. Ook kan het zo worden geregeld dat het pensioen in eigen beheer wordt doorgeschoven naar een oudedagssparen variant. De Tweede Kamer moet nog vóór 19 februari 2016 een keuze maken tussen deze twee mogelijkheden.

Afkoopregeling

Als de nieuwe regeling doorgaat en de dga (directeur-grootaandeelhouder) en diens (eventuele) partner niet kiezen voor de afkoopmogelijkheid, dan blijven de bestaande pensioenregelingen gewoon in stand onder de huidige wetgeving. En kan er over nieuwe dienstjaren geen pensioen meer in eigen beheer worden opgebouwd. De dga zou dus over nieuwe dienstjaren alleen pensioen kunnen opbouwen bij een professionele aanbieder, zoals een ‘gewone’ werknemer zonder eigen bv.

Afkoopmogelijkheid niet voor iedereen

De geboden fiscaalvriendelijke afkoopmogelijkheid is alleen voorbehouden aan bv’s met een goede financiële positie en bv’s die over voldoende liquide middelen (kunnen) beschikken. Dit is dan ook één van de knelpunten bij de afkoopvariant.

Fiscaal consult?

Heb je ook een bv met een pensioen of stamrecht en wil je ons als sparringpartner inzetten of een fiscaal consult aanvragen? Schroom dan niet en neem contact met ons op.