Fiscale actualiteiten 2015

Ook in 2015 zijn er fiscale regels veranderd. Verzeker uzelf ervan dat u van alle fiscale actualiteiten op de hoogte bent voordat u belangrijke beslissingen neemt, in uw privéleven dan wel zakelijk. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste fiscale actualiteiten in 2015.

Eigen woning

 • Nieuwe opzet Woningwaarderingsstelsel
 • Schenkingsvrijstelling coulant toegepast bij nieuwbouwwoning
 • 6% BTW op arbeidsloon herstellen en verbouwen woning vervalt op 1 juli, daarna weer 21%
 • Rente op restschulden eigen woning 15 jaar lang aftrekbaar


Onderneming

 • Vervanging VAR door Beschikking geen loonheffing (BGL) in 2015
 • Verplicht per 1 januari 2015 voor ondernemer met personeel: Werkkostenregeling
 • Veranderingen kindregelingen
 • Nieuwe regels ontslag
 • Transitievergoeding bij ontslag
 • Flexwerkers beter beschermd
 • Tijdelijke medewerkers krijgen eerder vast dienstverband
 • Aanpak schijnconstructies: minimumloon niet meer contant uitbetalen
 • Vervallen fiscaal voordeel personeelsleningen
 • Bedrijveninvesteringszones: BIZ
 • Aanpassingen gebruikelijk loon-regeling DGA
 • Zekerheid voor te verevenen DGA-pensioen
 • Nieuwe regels pensioenopbouw
 • Bijtelling privégebruik auto is gewijzigd

Privé

 • Afschaffing aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar
 • Afschaffing ouderschapsverlof- en alleenstaandeouderkorting
 • AOW-leeftijd is verhoogd
 • Vrijstelling spaarloonregeling vervalt per 2016
 • Mogelijkheid voordelig afkopen levensloopregeling
 • Aangifte inkomstenbelasting 2014 mogelijk tussen 1 maart en 1 mei 2015

 

Overig

 • Lagere bijtelling voor milieuvriendelijke auto’s
 • Veranderingen in Belastingen op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en Motorrijtuigenbelasting (MRB)
 • Vrijstelling kansspelbelasting omlaag

Heeft u vragen over fiscale actualiteiten in uw eigen situatie, neem dan contact met ons op!