Fiscale regels voor schenken in 2015

Schenken levert vaak belastingvoordeel op!

Een schenking, gift of donatie is het bevoordelen van een ander zonder dat je daar iets voor terug wil. Het is een onverplichte handeling in de vorm van een (eenzijdige) overeenkomst. Vaak worden schenkingen gedaan tussen (groot-)ouders en (klein-)kinderen, maar schenkingen tussen vrienden komen net zo goed voor.

Schenkbelasting

Het kan zijn dat er over de schenking schenkbelasting moet worden betaald. Kan want er bestaan vrijstellingen. Ook de hoogte van de schenkbelasting verschilt door de verschillende tarieven voor de verschillende groepen begunstigden. Tarieven variëren van 10% bij een relatief kleine schenking door ouders tot 40% bij een grote schenking door een oom aan zijn neef. Gelukkig zijn er ook heel wat belastingvrijstellingen in de wet opgenomen, waardoor de schade vaak beperkt kan worden.

Waarover?

Afgezien van de vrijstellingen (zie hieronder) zal schenkbelasting moeten worden betaald over alles wat u geschonken krijgt van iemand die op het moment van de schenking in Nederland woont. Daarnaast moet u ook schenkbelasting betalen over een schenking van iemand die nog geen tien jaar uit Nederland is geëmigreerd en nog de Nederlandse nationaliteit heeft.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2015
I. Partner en I.a Kleinkinderen II. Overigen (broers/zussen,
kinderen neven/nichten, vrienden, etc)
tot € 121.296 10% 18% 30%
€ 121.296 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen

Er hoeft geen schenkbelasting te worden betaald bij schenkingen aan:

 • Kinderen € 5.277
 • Kinderen van 18 – 40 jaar (eenmalige verhoging tot) € 25.322
 • Kinderen van 18 – 40 jaar (eenmalig) en schenking wordt gebruikt voor studie of eigen woning  € 52.752
 • Alle anderen € 2.111
 • ANBI/SBBI volledig vrijgesteld

Deze vrijstellingen van schenkbelasting gelden voor 2015.

Mogelijkheden voor (belastingvrij) schenken

Er zijn een heel aantal mogelijkheden om fiscaal gunstig te schenken, bijvoorbeeld:

 1. Schenken op papier
 2. Schenken onder voorwaarden
 3. Schenken van de onderneming

Wij adviseren u graag over alle (on)mogelijkheden en kunnen een fiscaal gunstig schenkingstraject voor u opzetten. Schakel in elk geval altijd een specialist in!

Laat uw vermogen fiscaal voordelig na!

Het nalaten van uw vermogen kan tot een behoorlijke aanslag van erfbelasting leiden. Dat hoeft echter niet! Door uw testament goed vorm te geven en gebruik te maken van de wettelijke vrijstellingen van erfbelasting, zorgt u voor een zo laag mogelijke erfbelasting aanslag. Laat u hierin adviseren door een specialist, dan weet u zeker dat u optimaal gebruikmaakt van alle belastingvoordelen.

Erfbelasting

Over vermogen dat wordt nagelaten is in principe, afgezien van de vrijstellingen van erfbelasting (zie hieronder), erfbelasting verschuldigd door de verkrijgers. Dat kunnen zijn de erfgenamen, maar bijvoorbeeld ook de legatarissen.

Voor erfbelasting gelden dezelfde tarieven als voor schenkbelasting. Zoals hiervoor al genoemd kunnen de tarieven variëren van 10% bij een kleine erfenis van ouders aan hun kinderen tot 40% bij een grote erfenis verkregen door een neef van zijn oom.

Vrijstellingen erfbelasting

Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald over de volgende verkrijgingen:

 • Partner (echtgenoot, geregistreerd partner, notarieel samenwoner) € 633.014
 • Kinderen (en kleinkinderen) € 20.047
 • Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
 • Ouders € 47.477
 • Alle anderen € 2.111
 • ANBI/SBBI volledig vrijgesteld

Deze vrijstellingen van schenkbelasting gelden voor 2015.