forfaitair rendement

Alles over het forfaitair rendement: levert jouw vermogen straks meer op?

In de Belastingplannen 2016 werd voorgesteld om Box 3 inkomstenbelasting per 1 januari 2017 ingrijpend te wijzigen. De belasting is namelijk nog steeds gebaseerd op een vastgesteld (forfaitair) rendement van 4%. Er wordt nu opnieuw naar gekeken, zodat de heffing meer in lijn komt met de echte rendementen op het spaar- en beleggingsvermogen.

Forfaitair rendement: meer betalen dan het oplevert

Stel, je hebt € 100.000 spaargeld en € 100.000 aan beleggingen. Je betaalt dan over het rendement van dit totale vermogen 30% inkomstenbelasting. Het forfaitair rendement staat vastgesteld op 4%, dus je betaalt € 2.400 inkomstenbelasting. Maar wat als het daadwerkelijk rendement maar 1% is? Dan zijn je inkomsten slechts € 2.000. Je betaalt dus € 400 meer aan belasting dan dat je spaargeld en beleggingen opleveren. Als je daadwerkelijke rendement zou worden belast in Box 3, dan zou je inkomstenbelasting betalen over slechts € 2.000. Dit betekent dat er dan € 600 aan inkomstenbelasting gerekend wordt. Dit is heel wat lager! 

Wat als Box 3 per 1 januari 2017 gewijzigd wordt?

De voorkeur van de Tweede Kamer is een Box 3-heffing op basis van het echte rendement. Daarom heeft het kabinet voorgesteld om het vastgesteld rendement vanaf 2017 te baseren op de landelijke gemiddelde verdeling van het Box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen. Periodiek wordt dan gekeken of het forfaitair rendement nog steeds aansluit bij de werkelijkheid. Over het spaardeel en het beleggingsdeel van het vermogen wordt dan een vastgesteld rendement gerekend, gebaseerd op de in het verleden behaalde rendementen. Elk jaar wordt dit vastgesteld rendement opnieuw bepaald, op basis van de meest recente gegevens. Dit is natuurlijk nog steeds niet hetzelfde als het werkelijk behaalde rendement in het betreffende belastingjaar. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om het werkelijke rendement te belasten.

Drie belastingschijven in Box 3

In de nieuwe regeling zou het Box 3-vermogen worden verdeeld over drie schijven, met per schijf een gemiddelde vermogensmix. Dit leidt tot een oplopend vastgesteld/forfaitair rendement (zie de tabel). Het heffingsvrije vermogen wordt per 2017 verhoogd naar € 25.000 per persoon. Voor fiscale partners wordt dit verhoogd naar € 50.000. In 2016 was dit € 24.437 per persoon en € 48.874 voor fiscale partners. Die vrijstelling wordt in de eerste vermogensschijf in aanmerking genomen. Het tarief van de inkomstenbelasting blijft 30%, ongeacht de omvang van het vermogen.

Belastingschijven Box 3

Vermogen
meer dan:
Vermogen
niet meer dan:
Vermogensmix
Forfaitair
rendement
             0      25.000 Vrijgesteld
     25.000    100.000 67% sparen + 33% beleggen 2,91%
   100.000 1.000.000 21% sparen + 79% beleggen 4,69%
1.000.000              – 100% beleggen 5,50%

 Heb jij te maken met de nadelige gevolgen van het in Box 3 vastgesteld rendement?

In onze praktijk komen wij regelmatig klanten met Box 3-vermogen tegen, voor wie het vastgesteld rendement van 4% al lang niet meer realistisch is. Zij moeten hierdoor vaak meer belasting betalen dan dat de spaarrekeningen aan rente opleveren. De gemiddelde rente op spaarrekeningen bedraagt op dit moment nog ongeveer maximaal 1% en de rente daalt nog steeds.

Hoewel het belastbare rendement in Box 3 waarschijnlijk steeds meer in lijn zal worden gebracht met de realiteit, kan het hebben van Box 3-vermogen op dit moment nog steeds meer geld kosten dan dat het daadwerkelijk oplevert. Wat moet je doen als de rente nog verder daalt? Hoe moet je handelen als de spaarrente zelfs negatief zou worden? Neem contact met ons op voor advies.

Heb je vragen hierover? Bel 035-6315520 of mail naar info@fiscalistencooperatie.nl.